Re: Creando un modulo para xoops

Enviado por  aitor el 13/9/2010 9:18:03
A ver si este ejemplo te sirve.

if( ! is_object$xoopsUser ) ) {
    
// guests
    
$fck_isadmin false ;
    
$fck_canupload false ;
    
$uid ;
} else {
    
// users
    
$uid $xoopsUser->getVar'uid' ) ;
    
// check isadmin
    
$fck_isadmin $xoopsUser->isAdmin(1) ; // system module admin
    
}

    
// check canupload
    
$fck_canupload $fck_isadmin ;
    if( ! 
$fck_isadmin ) {
        
// users other than admin
        
$fck_canupload countarray_intersect$xoopsUser->getGroups() , $fck_uploadable_groups ) ) > true false ;
    }
}Este post ha sido de: http://www.esxoops.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7402&post_id=28839